KHẢI THIẾU GIA

Album Luật cá Cược Bóng Đá Mỹ

 3.3. Bóng đá Mỹluật cá cược bóng đá mỹ


3.3.1.Tất cả các thị trường toàn thời gian, bao gồm cả cá cược trực tuyến, sẽ được thanh toán dựa vào kết quả cuối cùng bao gồm cả thêm giờ (trừ khi có quy định khác được ghi trong các quy định này).

3.3.2.Nếu một trận đấu không bắt đầu vào ngày bắt đầu theo dự kiến thì tất cả vé cược sẽ bị hủy (trừ khi có quy định khác).

3.3.3.Nếu trận đấu bắt đầu nhưng bị tạm ngừng hoặc bị hủy bỏ trong vòng mười hai giờ kể từ thời gian bắt đầu dự kiến thì cược toàn thời gian vẫn được xem là hợp lệ nếu ở phút năm mươi lăm (55) của trận đấu đã được hoàn thành. Cược cũng sẽ được xem là hợp lệ nếu kết quả chính thức được tuyên bố bởi cơ quan quản lý có liên quan. Nếu không thì các cược vào trận đấu bị tạm ngừng hoặc bị hủy bỏ sẽ bị hủy, ngoại trừ đối với những cược trên thị trường không xác định được điều kiện.

3.3.4.Những kết quả nửa đầu trân đấu là tổng của các phần tư thứ nhất và phần tư thứ hai. Những kết quả nửa sau trận đấu là tổng của phần tư thứ ba và phần tư thứ tư, bao gồm cả thêm giờ có thể được diễn ra.

3.3.5.Kết quả phần tư thứ tư không bao gồm bất kỳ thêm giờ nào có thể được diễn ra.

3.3.6.Nếu trận đấu bị tạm ngừng hoặc bị hủy bỏ thì các cược đã đặt vào một nửa hoặc một phần tư trận đấu chưa được hoàn thành sẽ bị xem là hủy. Nếu một nửa hoặc một phần tư trận đấu được hoàn thành như đã định thì các cược được xem là hợp lệ.

3.3.7.Điểm số sẽ được cập nhật cho cá cược bóng đá Mỹ trực tuyến và các thị trường được hiển thị trong suốt giao dịch trực tiếp tham khảo theo số điểm hiển thị tại thời điểm vé cược được đặt.

3.3.8.Thị trường cược của Đội ghi điểm đầu tiên được quyết định vào đội ghi điểm đầu tiên. Nếu một trận đấu bị tạm ngừng hoặc bị hủy bỏ sau khi các điểm đầu tiên đã được ghi thì vé cược vẫn còn hợp lệ.

3.3.9.Thị trường cược của Đội bóng rổ ghi điểm cuối cùng được quyết định vào đội ghi điểm cuối cùng của một trận đấu (bao gồm cả thêm giờ). Nếu trận đấu bị tạm ngừng hoặc bị hủy bỏ thì tất cả vé cược sẽ bị hủy.

3.3.10.Các địa điểm Đội nhà / Đội khách cho các trận đấu NCAA được cung cấp chỉ mang tính tham khảo.

3.3.11. Đối với cá cược trực tuyến , trong một trận đấu, liên quan đến hành động duy nhất và tuyệt đối của cty, nếu xét thấy như là nguy hiểm khi mà điểm số, kết quả, hiệu suất của một đội hoặc cầu thủ có thể bị ảnh hưởng; hoặc bảo đảm sự thay đổi đến tỷ lệ/ giá cược hoặc thị trường thông tin cá cược (“tình huống nguy hiểm”) công ty có quyền tạm ngừng chấp nhận cược và có thể chấp nhận hoặc từ chối các cược sau tình huống nguy hiểm. Tất cả các hành động khác trong một trận đấu sẽ được xem là tính huống an toàn và các cược sẽ tiếp tục được xem xét để chấp nhận.


Bạn, Triệu Gia Linh và người khác

Thông báo
chào mừng các bạn đến với Winbaby.
ĐÃ HIỂU